PRODUCENT MEBLI DESIGNERSKICH - designerskie meble, nowoczesne meble, loftowe meble


     +48 509 035 391
koszyk       Koszyk jest pusty...

Regulamin

Regulamin 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn.

I. Zagadnienia wst瘼ne

I.2. Definicje.

U篡te w regulaminie poj璚ia oznaczaj:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedaj帷ego;

Konsument – Klient b璠帷y osob fizyczn, który sk豉da Zamówienie w celu niezwi您anym bezpo鈔ednio z jego dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow;

Przedsi瑿iorca – Klient b璠帷y osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej, prowadz帷y we w豉snym imieniu dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow, który sk豉da Zamówienie w celu zwi您anym z jego dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow;

Regulamin – niniejszy regulamin 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn w ramach sklepu internetowego woodenadesign.pl

Sklep internetowy – serwis internetowy dost瘼ny pod adresem woodenadesign.pl, za po鈔ednictwem którego Klient mo瞠 w szczególno軼i sk豉da Zamówienia;

Umowa kupna-sprzeda篡 – umowa sprzeda篡 Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomi璠zy Woodena Design Woodena Design Natalia Majchrzak NIP 6482501381  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego woodenadesign.pl

Sprzedaj帷y - Woodena Design Natalia Majchrzak NIP 6482501381

Zamówienie – o鈍iadczenie woli Klienta, zmierzaj帷e bezpo鈔ednio do zawarcia Umowy kupna-sprzeda篡, okre郵aj帷e w szczególno軼i rodzaj i ilo嗆 towaru;

Produkt standardowy– towar, który Sprzedawca oferuje w postaci przedstawionej w ofercie sklepu bez mo磧iwo軼i jego modyfikacji przez Klienta.

Produkt niestandardowy/ Produkt na indywidualne zamówienie – towar nieprefabrykowany, który jest przygotowany wed逝g indywidualnych potrzeb Klienta, okre郵onych w Zamówieniu.   

I.2. Postanowienia ogólne

I.2.1. Sklep Internetowy dost瘼ny pod adresem woodenadesign.pl, zwany w dalszej cz窷ci niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Woodena Design Natalia Majchrzak NIP 6482501381 z siedzib w Bia販e 752; 34-220 Maków Podhala雟ki.

I.2.2. Przedmiotem dzia豉lno軼i Sklepu jest gównie sprzeda  mebli gotowych lub na indywidualne zamówienie, akcesoriów meblowych oraz us逝g.

I.2.3. Lista produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje si na stronie internetowej Sklepu. Oferowane produkty posiadaj dwie kategorie: Produkt standardowy lub Produkt niestandardowy/ na indywidualne zamówienie.

I.2.4. Umowa sprzeda篡 zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w j瞛yku polskim pomi璠zy Klientem, a Sprzedaj帷ym.

I.2.5. Zdj璚ia zamieszczone na stronie www.woodenadesign.pl maj charakter podgl康owy. Produkty mog w nieznacznym stopniu ró積i si od zamawianych produktów ze wzgl璠u na r璚zny charakter wykonania lub te ze wzgl璠u na parametry techniczne sprz皻u elektronicznego i inne na鈍ietlenie.

I.2.6. Podane wymiary s wymiarami zewn皻rznymi i mog w nieznacznym stopniu ró積i si od zamówienia +/- 1-2 cm. S瘯i, przebarwienia oraz naturalne s這je produktów wykonanych z litego drewna mog ró積i si od zdj耩 podgl康owych ze wzgl璠u na naturalne w豉軼iwo軼i drewna i proces tworzenia.

I. 2.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian konstrukcyjnych produktu niewp造waj帷ych na jego charakter u篡tkowy, a jedynie poprawiaj帷ych jego jako嗆 i bezpiecze雟two.

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

II.1. Wymagania techniczne.

II.1.1. W celu korzystania z us逝g 鈍iadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiada:

przegl康ark internetow: Internet Explorer w wersji dowolnej lub Mozilla Fire Fox w wersji dowolnej lub Google Chrome w wersji dowolnej lub Opera w wersji dowolnej.
program Adobe Acrobat Reader,
adres e-mail,
aktywne po陰czenie z sieci Internet.

II.2. Rejestracja

II.2.1. Korzystanie ze sklepu Internetowego woodenadesign.pl nie wymaga rejestracji.

II.3. Obowi您ki Klienta

II.3.1. Klient zobowi您any jest w szczególno軼i do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakócaj帷y jego funkcjonowania, w szczególno軼i poprzez u篡cie okre郵onego oprogramowania lub urz康ze,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuci捫liwy dla innych Klientów oraz Sprzedaj帷ego,

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem,

- niedostarczania tre軼i zabronionych przez przepisy prawa, np. tre軼i propaguj帷e przemoc, znies豉wiaj帷ych lub naruszaj帷ych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

III. Procedura zawarcia, zmiany oraz rozwi您ywania umowy.

III.1 Zawarcie umowy.

III.1.1. W celu zawarcia Umowy sprzeda篡 za po鈔ednictwem Sklepu internetowego nale篡 wej嗆 na stron internetow woodenadesign.pl, dokona wyboru Produktu standardowego okre郵aj帷 jego ilo嗆.

III.1.2. Wybór zamawianych towarów Klient dokonuje poprzez ich dodanie do koszyka, klikaj帷 na pole „zamów/dodaj do koszyka”.

III.1.3. W celu realizacji zamówienia Klient powinien podj望 kolejne czynno軼i w oparciu o wy鈍ietlane przez system komunikaty oraz informacje dost瘼ne na stronie.

III.1.4. W trakcie sk豉dania Zamówienia – do momentu naci郾i璚ia przycisku „Wy郵ij zamówienie” – Klient mo瞠 zmienia dane, rodzaj i ilo嗆 Towaru. W tym celu nale篡 kierowa si wy鈍ietlanymi komunikatami oraz informacjami.

III.1.5. Po dodaniu przez Klienta wszystkich niezb璠nych danych, wy鈍ietlone zostanie podsumowanie z這穎nego Zamówienia. Podsumowanie z這穎nego Zamówienia b璠zie zawiera informacje dotycz帷e: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz 陰cznej ceny zamawianych produktów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (je郵i wyst瘼uj), wybranej metody p豉tno軼i lub danych do dokonania wp豉ty i dane kontaktowe do sklepu woodenadesign.pl.

III.1.6. W celu z這瞠nia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre軼i Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi您kowe oraz zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Wy郵ij zamówienie”.

III.1.7. Z這瞠nie Zamówienia jest traktowane jako o鈍iadczenie woli Klienta o zawarciu ze Sprzedaj帷ym umowy kupna-sprzeda篡. Umow uwa瘸 si za zawart, z zastrze瞠niem pkt. IV.1.9., z momentem otrzymania przez Sprzedaj帷ego Zamówienia z這穎nego przez Klienta.

III.1.8. W przypadku Produktów niestandardowych/ na indywidualne zamówienie:

- Klient zobowi您any jest do wcze郾iejszego kontaktu ze Sprzedaj帷ym w celu ustalenia mo磧iwo軼i wykonania zamówienia pod indywidualne preferencje Kupuj帷ego (np. inne wymiary, kolorystyka, materia obicia, rodzaj konstrukcji stalowej itp.)

- Sprzedawca przesy豉 do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail podsumowanie Zamówienia w celu ostatecznego potwierdzenia parametrów zamówienia,

- celem dokonania Zamówienia, Klient jest zobowi您any jest potwierdzi mailowo, czy ustalone paramenty Zamówienia si zgadzaj,

- Za podstaw do realizacji zamówienia przyjmuje si korespondencj mailow z klientem, podczas której ustalane s wszystkie szczegó造 Zamówienia.

III.1.9. Z這瞠nie zamówienia na Produkt niestandardowy/ na indywidualne zamówienie nast瘼uje w chwili e-mailowego potwierdzenia zgodno軼i Zamówienia, czy wszystkich ustalanych w korespondencji mailowej szczegóów Zamówienia .

III.2. Ceny i formy p豉tno軼i.

III.2.1. Ceny Towarów podawane s w PLN i stanowi ca趾owita cen towaru, bez kosztów wysy趾i. Koszty wysy趾i podane s w koszyku zakupowym.

III.2.2. Cena podana przy Towarze jest wi捫帷a w chwili z這瞠nia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie a do wykonania Zamówienia.

III.2.3. Sprzedaj帷y zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajduj帷ych si w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów w ofercie Sklepu. Zmiany te nie b璠 mia造 zastosowania do Zamówie z這穎nych przed ich wprowadzeniem, o ile Sprzadaj帷y nie zdecyduje inaczej, a obie strony zgodz si na zaistnia貫 zmiany. Je郵i strony nie zgodz si na wprowadzone zmiany, umowa kupna zostaje rozwi您ana i uwa瘸na za niewa積.

III.2.4. Klient dokonuj帷 p豉tno軼i, ma mo磧iwo嗆 jej dokonania w nast瘼uj帷y sposób:

- przelewem na konto bankowe (przedp豉ta lub zaliczka)

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPxT- BANK PEKAO S.A:
nr rachunku:  21 1240 4878 1111 0011 0130 2699

dane do wp豉ty:
WOODENA DESIGN S豉womir  Majchrzak
Bia趾a 752

34-220 Maków Podhala雟ki

TYTU PRZELEWU: imi i nazwisko zamawiaj帷ego, (adres mailowy+ numer telefonu)

- p豉tno嗆 gotówk w siedzibie Sprzedaj帷ego;

Korzystaj帷 z wy瞠j wymienionych form p豉tno軼i Klient nie ponosi 瘸dnych dodatkowych kosztów, za wyj徠kiem op豉t przewidzianych przez Bank Klienta za dokonanie transakcji zgodnie z cennikiem Banku Klienta.

III.2.5. Za moment dokonania p豉tno軼i uwa瘸 si odpowiednio: moment wp造wu 鈔odków na konto Sprzedaj帷ego – w przypadku p豉tno軼i przelewem, a w przypadku p豉tno軼i gotówk- moment otrzymania 鈔odków.

III.3. Realizacja Zamówienia

III.3.1. Zamówienie dotycz帷e Produktu standardowego z regu造 jest realizowane w terminie 14-21 dni roboczych, licz帷 od daty wp造wu p豉tno軼i za Produkt(y) na konto Sprzedaj帷ego.

III.3.2. Zamówienie dotycz帷e Produktu niestandardowego/ na indywidualne zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14-21 dni roboczych lub te w innym terminie ustalonym z Klientem. Za czas rozpocz璚ia realizacji zamówienia przyjmuje si dat wp造wu p豉tno軼i za Produkt(y) na konto Sprzedaj帷ego.

III.3.3. W przypadku niemo積o軼i zrealizowania zamówienia w terminach okre郵onych w punktach IV.3.1. i IV.3.2., Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. W takim przypadku Klient mo瞠 podj望 decyzj o wyd逝瞠niu terminu realizacji lub odst徙i od zamówienia. Klient powinien poinformowa Sprzedaj帷ego o swojej decyzji w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem w terminie nieprzekraczalnym do 2 dni od otrzymania informacji o przed逝瞠niu realizacji Zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedaj帷y mo瞠 zwróci Klientowi kwot za Zamówienie pomniejszon o poniesione koszty produkcji.

III.3.4. Wraz z zap豉t ceny nabycia towaru, Sprzedaj帷y dostarczy Klientowi dowód zap豉ty w formie paragonu lub faktury.

III.4. Dostawa Zamówienia

III.4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa si pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk豉dania Zamówienia. W przypadku zamówie z krajów cz這nkowskich UE, Klient zobowi您any jest do wcze郾iejszego kontaktu ze Sprzedaj帷ym w celu ustalenia mo磧iwo軼i dostawy towaru poza teren Polski.

III.4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa si w wybrany przez Klienta sposób:

- dostawa Towaru przez firm kuriersk;
- dostawa Towaru przez Sprzedaj帷ego (po wcze郾iejszym ustaleniu);
- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedaj帷ego lub placówce wspó逍racuj帷ej ze Sprzedaj帷ym (po wcze郾iejszym ustaleniu).

III.4.3. Koszty dostawy s okre郵ane podczas sk豉dania Zamówienia.

III.4.4. Koszty dostawy nie obejmuj wniesienia produktów.

III.4.5. Termin realizacji dostawy produktów standardowych wynosi na ogó od 14 do 21 dni roboczych licz帷 od dnia wp造ni璚ia wp豉ty od Klienta za zamówione Produkty na konto bankowe firmy Woodena Design wskazane w niniejszym regulaminie pkt III.2.4. W przypadku Produktów niestandardowych/na indywidualne zamówienie d terminu dostawy/ realizacji Zamówienia jest ustalany indywidualnie z klientem.

III.4.6. Sprzedaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za szkody spowodowane w b喚dnym podaniu przez Klienta adresu do dostarczenia towaru.

III.4.7. Z chwil potwierdzenie odbioru produktu i jego przekazania przez Sprzedaj帷ego Klientowi, na Klienta przechodzi w豉sno嗆 produktu oraz wszelkie ryzyka zwi您ane z posiadaniem i u篡tkowaniem, a w szczególno軼i ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu.

III.4.8. Podczas odbioru Zamówienia Przedsi瑿iorca/ Klient jest zobowi您any do kontroli dostawy pod wzgl璠em zgodno軼i ilo軼iowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkty nie posiadaj uszkodze mechanicznych powsta造ch podczas transportu. Przedsi瑿iorca/ Klient jest zobowi您any dokona kontroli jako軼iowej i ilo軼iowej w obecno軼i osoby dostarczaj帷ej Zamówienie.

 

IV. Odst徙ienie od umowy   FORMULARZ ZWROTU TOWARU

IV.1. Ka盥emu Klientowi, b璠帷emu Konsumentem i korzystaj帷emu ze Sklepu internetowego przys逝guje  prawo do odst徙ienia od zawartej umowy kupna-sprzeda篡, bez podania przyczyny. Prawo to dotyczy zamówionych Produktów standardowych.

IV.2. Konsument ma prawo odst徙i od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 14 dni od dnia obj璚ia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewo幡ik, a w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które s dostarczane osobno, partiami lub w cz窷ciach od dnia obj璚ia w posiadanie poszczególnej rzeczy, partii lub cz窷ci.

IV.3. W celu realizacji prawa odst徙ienia od umowy, Konsument jest zobowi您any poinformowa Sprzedaj帷ego o odst徙ieniu od umowy poprzez przes豉nie Sprzedaj帷emu o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy.

IV.4. O鈍iadczenie nale篡 wys豉 poczt, firm kuriersk lub poczt elektroniczn na adres wskazany w pkt. I Regulaminu.

IV.5. O鈍iadczenie mo積a z這篡 na formularzu stanowi帷ym za陰cznik do niniejszego regulaminu, jednak瞠 nie jest to obowi您kowe.

IV.6. Do zachowania terminu odst徙ienia od umowy wystarczy wys豉nie przez Konsumenta o鈍iadczenia przed jego up造wem.

IV.7. W przypadku odst徙ienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedaj帷y zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia towaru -  (z wyj徠kiem dodatkowych kosztów wynikaj帷ych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego ni najta雟zy zwyk造 sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedaj帷ego.)

IV.8. Zwrot, o którym mowa w pkt V.7., nast徙i niezw這cznie, a w ka盥ym przypadku nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym Sprzedaj帷y otrzyma zwrócony pe軟owarto軼iowy, nieu篡wany Produkt.

IV.8. Sprzedaj帷y dokona zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu przelewu internetowego 鈔odków na wskazane przez Klienta konto lub te przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Konsument, chyba 瞠 Konsument wyra幡ie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi kosztami.

IV.9. Konsument powinien odes豉 lub przekaza rzecz niezw這cznie, a w ka盥ym razie nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym poinformowa Sprzedaj帷ego o odst徙ieniu od umowy. Termin jest zachowany, je瞠li Konsument ode郵e rzecz przed up造wem terminu 14 dni. Konsument b璠zie musia ponie嗆 bezpo鈔ednie koszty zwrotu towarów.

IV.10. Konsument odpowiada za zmniejszenie warto軼i rzeczy wynikaj帷e z korzystania z niej w sposób inny ni by這 to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IV.11. Prawo odst徙ienia od umowy nie przys逝guje w przypadku, w której przedmiotem Zamówienia jest Produkt niestandardowy/ na indywidualne zamówienie, czyli  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

V. Reklamacje i gwarancja formularz reklamacyjny 

V.1. Reklamacje towaru.

V.1.1. Sprzedaj帷y odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach okre郵onych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

V.1.2. Reklamacje, wynikaj帷e z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale篡 zg豉sza na adres e-mail lub adres pocztowy Sprzedaj帷ego okre郵one w pkt I Regulaminu.

V.1.3. Sprzedaj帷y zobowi您uje si do rozpatrzenia ka盥ej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by這 mo磧iwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

V.1.4. W przypadku nie uznania zasadno軼i reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizacj.

V.1.5.  W przypadku nieuznania reklamacji Klient b璠帷y Konsumentem mo瞠 zwróci si o interwencj do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Sprawy dotycz帷e naruszenia praw i interesów Konsumentów mo積a wnosi do Rzecznika Konsumentów osobi軼ie, pisemnie za po鈔ednictwem poczty lub elektronicznie za po鈔ednictwem wniosku elektronicznego dost瘼nego na platformie ePUAP. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej nale篡 przedstawi wszystkie dokumenty dotycz帷e poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

V.2. Gwarancja.

V.2.1. Sprzedaj帷y udziela Klientowi gwarancji jako軼i na przedmiot sprzeda篡 przez okres 24 miesi璚y od daty jego wydania.

V.2.2. Sprzedaj帷y zobowi您uje si do bezp豉tnego usuni璚ia wad fizycznych towaru, je瞠li wady ujawni si w terminie 24 miesi璚y od daty jego wydania lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. Klientowi przys逝guje 膨danie dostarczenia przedmiotu sprzeda篡 wolnego od wad, je瞠li w terminie gwarancji dokonane zosta造, co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzeda篡 jest nadal wadliwy.

V.2.3. Odpowiedzialno嗆 z tytu逝 gwarancji obejmuje tylko wady powsta貫 z przyczyn tkwi帷ych w przedmiocie sprzeda篡. Gwarancj nie s obj皻e:

-   mechaniczne uszkodzenia i rysy spowodowane przez nabywc,

-   uszkodzenia i wady powsta貫 na skutek u篡wania i przechowywania przedmiotu sprzeda篡 w sposób niew豉軼iwy,

-   naprawy podj皻e przez nabywc we w豉snym zakresie.

V.2.4.  W razie zaistnienia wad Klient zobowi您any jest poinformowa Sprzedaj帷ego pisemnie lub e-mailowo o ujawnionej wadzie, dok豉dnie j opisuj帷, oraz o ile to jest mo磧iwe przesy豉j帷 jej zdj璚ia. Do zg這szenia Klient winien do陰czy kopi paragonu lub faktury dokumentuj帷ej zakup towaru.

V.2.5. Sprzedaj帷y w terminie 14 od dnia zg這szenia reklamacji, dokonuje oceny zg這szonej wady oraz ustalenia sposobu jej usuni璚ia. W tym celu Klient zobowi您any jest dostarczy towar na koszt w豉sny do siedziby Sprzedaj帷ego okre郵onej w pkt. I. Regulaminu  lub te przes豉 mailowo zdj璚ia produktu, które w widoczny sposób przedstawiaj powód reklamacji.

V.2.6. Produkt odsy豉ny przez Klienta w celu zwrotu lub reklamacji musi bezwzgl璠nie spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:

– zwracany towar jest kompletny,

- produkt musi by w stanie nienaruszonym, bez 郵adów u篡tkowania, monta簑, zarysowa, wgniece, plam czy te uszkodze mechanicznych,

- produkt nie zosta w 瘸den sposób zmodyfikowany,

- produkt powinien by odes豉ny do Sprzedaj帷ego w takiej postaci jakiej do niego dotar, oryginalnie zapakowany, w niezniszczonym opakowaniu producenta, 鈍iadcz帷ych o innym wykorzystywaniu produktu, ni tylko do celów jego sprawdzenia

- zwracany produkt musi by dok豉dnie zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie wysy趾i,

- produkty delikatne, szklane lub tez ze szklanym elementem powinny by przes豉ne specjaln wysy趾 z zaznaczeniem, i jest to element delikatny czy te szklany.

Brak spe軟ienia powy窺zych warunków skutkuje nie uwzgl璠nieniem zwrotu lub te reklamacji.

V.2.7 Sprzedaj帷y zobowi您uje si wykona obowi您ki wynikaj帷e z gwarancji w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zaistnienia wady przez pracowników Sprzedaj帷ego lub dostarczenia przedmiotu sprzeda篡 do siedziby Sprzedaj帷ego.

V.2.8. W przypadku niezasadno軼i roszczenia gwarancyjnego Klient b璠zie zobowi您any pokry koszty dojazdu pracowników Sprzedaj帷ego do miejsca, w którym towar si znajdowa, a w przypadku przes豉nia towaru na koszt Sprzedaj帷ego do jego siedziby, b璠zie zobowi您any do odbioru rzeczy od Sprzedaj帷ego oraz zwrotu kosztów transportu, które poniós Sprzedaj帷y.

V.2.9.  Niebezpiecze雟two przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzeda篡 od dnia jej wydania Sprzedaj帷emu do dnia jej odebrania przez Klienta ponosi Sprzedaj帷y.

V.3.  Gwarancja obowi您uje na terenie Polski.

V.3.1. Gwarancja nie wy陰cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie nabywcy wynikaj帷ych z przepisów o r瘯ojmi za wady rzeczy sprzedanej.

V.3.2. Reklamacje zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g drog elektroniczn

V.3.3. Sprzedaj帷y dok豉da wszelkich stara w celu zapewnienia w pe軟i poprawnego dzia豉nia Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi您uje si usun望 w rozs康nym terminie wszelkie nieprawid這wo軼i zg這szone przez Klientów.

V.3.4. Klient zobowi您any jest niezw這cznie powiadomi Sprzedaj帷ego o wszelkich nieprawid這wo軼iach w dzia豉niu Sklepu internetowego, które nale篡 kierowa telefonicznie, faksem, poczt elektroniczn lub zwyk陰 na dane kontaktowe okre郵one w pkt. I Regulaminu.

V.3.5. Sprzedaj帷y zobowi您uje si do rozpatrzenia ka盥ej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by這 mo磧iwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VI. Ochrona danych osobowych.

VI.1. W chwili sk豉dania Zamówienia Klient b璠帷y osob fizyczn wyra瘸 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, a w szczególno軼i z Ustaw o ochronie danych osobowych oraz Ustaw o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn.

VI.2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedaj帷y: Woodena Design S豉womir Majchrzak z siedzib w Bia販e 752, 34-220 Maków Podhala雟ki.

VI.3. Udost瘼nione przez Klienta dane osobowe s przetwarzane przez Sklep Internetowy wy陰cznie w celu zawarcia, zmiany, nale篡tego wykonania i rozwi您ania umowy sprzeda篡 oraz dokonania czynno軼i zwi您anych z jej rozliczeniem, a tak瞠 z dostaw towaru do Klienta.

VI.4. Sprzedaj帷y zapewnia realizacj uprawnie wynikaj帷ych z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególno軼i Klient ma prawo wgl康u do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i 膨dania ich usuni璚ia. Skorzystanie z prawa domagania si zmiany, poprawienia lub usuni璚ia danych przekazanych Sprzedaj帷emu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przes豉nego Sprzedaj帷emu poczt elektroniczn wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

VII. Postanowienia ko鎍owe i zmiana Regulaminu

VII.1. Regulamin obowi您uje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego i zast瘼uje poprzednio obowi您uj帷e regulaminy Sklepu Internetowego.
VII.2. Tre嗆 niniejszego Regulaminu mo瞠 zosta utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na no郾iku lub pobranie w ka盥ej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
VII.3. Zamówienia przyj皻e przez Sprzedawc do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu s realizowane na podstawie regulaminu, który obowi您ywa w dniu sk豉dania zamówienia przez Klienta.
VII.4. Strony b璠 d捫y造 do rozwi您ania w sposób polubowny ewentualnych sporów do zawartej Umowy sprzeda篡. Prawem w豉軼iwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powsta造ch na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
VII.5. Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem 24.01.2019

.

 

 

 

 
Obserwuj nas na:

facebook
instagram
 
WOODENA DESIGN
Bia趾a 752
34-220 Maków Podhala雟ki

telefon: +48  509 035 391
email: woodenadesign@gmail.com

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPxT:
nr rachunku: 50 1240 4878 1111 0010 9433 0787
poniedzia貫k - pi徠ek 08:30-17:00 
sobota: 09:00 - 13:00 (biuro)

 


Copyright WoodenaDesign.pl